Could not determine winrm configuration on server (SC 2012 Unified Installer)

Open cmd, and run:

winrm qc –q

winrm set winrm/config/service/auth @{CredSSP="True"}

winrm set winrm/config/winrs @{AllowRemoteShellAccess="True"}

winrm set winrm/config/winrs @{MaxMemoryPerShellMB="2048"}

Check:

Computer Config \ Administrative Templates \ System \ Credentials Delegation \ Allow Delegating Fresh Credentials
State = Enabled
Server = WSMAN/*
Computer Config \ Administrative Templates \ System \ Credentials Delegation \ Allow Delegating Fresh Credentials with NTLM only server Authentication
State = Enabled
Server = WSMAN/*
Computer Config \ Administrative Templates \ Windows Components \ Windows Remote Management (WinRM) \ WinRM Client \ Allow CredSSP authentication
State = Enabled
Computer Config \ Administrative Templates \ Windows Components \ Windows Remote Management (WinRM) \ WinRM Client \ Trusted Hosts
State = Enabled
TrustedHostList = *
Computer Config \ Administrative Templates \ Windows Components \ Windows Remote Management (WinRM) \ WinRM Service \ Allow Automatic Configuration of listeners
State = Enabled
IPv4 filter = *
IPv6 filter = *
Computer Config \ Administrative Templates \ Windows Components \ Windows Remote Management (WinRM) \ WinRM Service \ Allow CredSSP authentication
State = Enabled
In a command prompt, run:
gpupdate
Winrm quickconfig

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: