Fix: Customize Term Set error: The default termstore for this site cannot be identified

Customize Term Set error: The default termstore for this site cannot be identified

When creating a site column of type Managed Metadata, and selecting "Customize your term set" under the Term Set Settings section, an alert box may pop up with the error:

Step1: Create new ‘Managed Metadata Service’ – Managed Metadata Service1

Step2: Set ‘default storage location’ for new Managed Metadata Service1

Step3: Set Managed Metadata Service1 for your webapplication to default

Details:

Step1: Create new ‘Managed Metadata Service’ – Managed Metadata Service1

– Go to SharePoint Central Administration

image

– Select ‘Mange service applications’:

image

– Select new button, and click to ‘Managed Metadata Service’:

image

Fill require information and click OK.

Step2: Set ‘default storage location’ for new Managed Metadata Service1

– Select ‘Managed Metadata Service’,

image

and click Properties:

image

Uncheck two options as above picture and lick OK.

image

Select ‘Managed MetadataService1’’, and click Properties:

image

Check to two options as above picture and click OK.

Step3: Set Managed Metadata Service1 for your webapplication to default

Comeback Central Admin, and lick ‘Manage web applications’

image

Select your web application,and click ‘Service Connections’, as below picture:

image

Check to ‘Managed Metadata Services1, and set as default

image

Click OK.

Done.

Hope can resolve your problem!

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: