Kích hoạt Windows Vista/Windows Server

Triển khai Volume Activation 2.0 cho Windows Vista và Windows Server 2008

Ngữ cảnh

Kích hoạt sản phẩm là một yêu cầu mới cho các khách hàng của Microsoft sử dụng volume-license. Microsoft mong muốn cung cấp cho các khách hàng một công cụ cho phép họ đáp ứng yêu trên theo cách đơn giản và tự động.

Giải pháp

Bộ phận IT của Micrsoft đã phối hợp với đội ngũ phát triển để kiểm thử và cải tiến các công cụ kích hoạt sản phẩm với số lượng lớn. Kết quả là phiên bản Volume Activation 2.0 đã ra đời.

Lợi ích

 • Tự động kích hoạt với số lượng bản quyền lớn
 • Không cần tốn nhiều nhân lực và công sức
 • Một mô hình kích hoạt thích hợp cho mọi tình huống

Công nghệ vào sản phẩm

 • Volume Activation 2.0
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2003
 • Microsoft Operations Manager 2005
 • DNS Server service

Phát hành: May 2008

Volume Activation phiên bản 2.0 (VA 2.0) quản lý và tự động hóa quá trình kích hoạt số lượng lớn các phiên bản của hệ điều hành Windows Vista® và Windows Server® 2008 theo, Microsoft đã đưa ra một mô hình thực hiện kích hoạt sản phẩm trong hầu hết các môi trường mạng.

Kích hoạt sản phẩm là một qua trình xác thực phần mềm với nhà sản xuất. Trước đây, việc kích hoạt sản phẩm đối với các phiên bản Windows chỉ yêu cầu đối với các bạn mua sản phẩm Microsoft từ các điểm bán lẻ và các nhà sản xuất thiết bị (OEM). Còn các bản quyền mua thông qua chương trình Volume License thì không cần kích hoạt. Tuy nhiên, việc sử dụng và quàn lý các số đăng ký (Product key) cho hình thức cấp phép dạng Volume License rất khó. Vì lý do này, các số đăng ký cho hình thức cấp phép Volume License của hệ điều hành Windows XP và Windows Server 2003 là nguồn chính cho nạn vi phạm bản quyền phần mềm. Thực tế, có hơn 80 phần trăm các số đăng ký cho Windows XP vi phạm bản quyền xuất phát từ sự rò rỉ thông tin của các khách hàng mua Volume License.

Để tránh trường hợp trên, chính sách kích hoạt của Microsoft yêu cầu khách hàng phải kích hoạt tất cả các phiên bản của các hệ điều hành Windows Vista và Windows Server 2008, cho tất cả các bản quyền đã mua thông qua chương trình volume license. Yêu cầu này được áp vào đối với Windows chạy trên máy vật lý cũng như máy ảo. VA 2.0 là một tập các công cụ giúp khách hàng tự động hóa việc kích hoạt các sản phẩm Windows Vista và Windows Server 2008 theo chương trình Volume License.

Tình huống điển hình sau mô tả cách thức mà đội ngũ IT của Microsoft đã triển khai VA 2.0 cho các phiên bản Windows Vista và Windows Server 2008, các các bài học rút ra từ việc triển khai.

Tình huống

Bộ phận IT của Microsoft hỗ trợ rất nhiều người dùng các phiên bản trước của hệ điều hành Windows. Đây là cơ hội tốt để đội ngũ IT kiểm thử cộng cụ kích hoạt hàng loạt (Volume Activation) khi Vista đang ở giai đoạn Beta, trước khi các công cụ Volume Activation trước khi VA được hoàn thiện.

Các mục tiêu của việc triển khai

Bộ phận IT đã phối hợp với nhóm phát triển để hoàn thành các mục tiêu trong quá trình triển khai Volume Activation:

 • Kích hoạt Windows Vista và Windows Server theo cách trong suốt với người dùng.
 • Xem lại việc cấu hình VA 2.0 để giảm bớt công việc quản trị và tối thiểu hóa tổng chi phí sở hữu (TCO)
 • Tăng tính hữu ích với Microsoft Windows Key Management Service (KMS) Mangement Pack cho MOM 2005.
 • Kiểm tra tính ổn định của KMS host servers
 • Tìm các phương thức tốt nhất để quản lý tự động hành vi của các KMS client.
 • Đo lường mức ảnh hưởng lên lưu thông mạng khi thực hiện các quá trình kích hoạt
 • Tìm số lượng tối ưu các KMS host server.

Phương thức kích hoạt

VA 2.0 cung cấp hai mô hình thực thi khác nhau cho việc kích hoạt số lượng lớn: KMS và MAK (Muliple Activation Key). KMS kích hoạt các hệ điều hành trong mạng nội bộ, vì thế từng máy tính không cần phải kết nối trực tiếp đến Microsoft để kích hoạt. Để làm việc này, KMS sử dụng mô hình client/server. Các KMS client kết nối đến một KMS server, được gọi là KMS host, để yêu cầu kích hoạt hay tái kích hoạt (renew). MAK được dùng cho việc kích hoạt mỗi lần một máy với các dịch vụ kích hoạt của Microsoft host. MAK cũng yêu cầu kích hoạt trực tiếp với Microsoft hay cho phép một máy tính đóng vai trò như một trung tâm kích hoạt đại diện cho các máy tính khác thông qua một kết nối duy nhất đến Microsoft.

activatemodels

Mô hình mạng kích hoạt qua KMS và MAK

Bộ phận IT của Microsoft đã sử dụng KMS như là mô hình kích hoạt chính với hai lý do chính. Thứ nhất, KMS được tạo để kích hoạt cho tất cả các máy tính kết nối trong một tổ chức. Bộ phận IT lập kế hoạch để kích hoạt các máy tính vừa cài đặt Windows Vista, với điều kiện là tất cả các máy đó phải kết nối với mạng của công ty. Hai là, bộ phận IT đưa ra mô hình triển khai này cho nhóm sản phẩm VA 2.0 trong thế giới thực để xem cách thức mà KMS có thể hỗ trợ triển khai trong một môi trường lớn. Bộ phận IT đã phối hợp chặt chẽ với nhóm phát triển để phát hiện các vấn đề phát sinh cũng như đơn gian hóa và cải thiện quá trình kích hoạt của KMS. Bộ phận IT có thể sử dụng MAK như một phương thức kích hoạt dự phòng cho các hệ thống khi KMS bị lỗi.

Giải pháp

Bộ phận IT đã triển khai VA 2.0 trong 5 pha trước khi chuyển nó đến vận hành trong các nhóm. Trọng tâm của việc triển khai này là sử dụng và làm nổi bật các tính năng tự động hóa của VA 2.0.

Phase 1: Lab Testing

Được thiết kế để kiểm thử việc cài đặt các KMS host và kiểm tra chức năng cơ bản của KMS service. Kế hoạch của bộ phận IT trong pha 1 là cài đặt 2 KMS host: một trên máy tính độc lập và một trên máy thuộc miền.

Sau đó, bộ phận IT sẽ giám sát các kích hoạt tương đương với khoảng 100 KMS client, các máy client này trong môi trường thử nghiệm. Ba tuần sau của pha 1. Tất cả các client đã được kích hoạt với KMS; không cần các kích hoạt MAK.

Các yêu cầu về cấu hình DNS

Mặc định, KMS client sẽ truy vấn DNS để tìm máy KMS host. Tên này chứa một service record (SRV) để publish KMS service. Phiên bản của KMS dùng trong pha 1 yêu cầu bộ phận IT phải tạo thủ công một SVR record trên DNS. Sau khi tạo xong record này, các KMS client sẽ tìm ra KMS host và thực hiện kích hoạt tự động mà không cần phải thực thêm bất kỳ thao tác nào.

Các ngưỡng kích hoạt

Bằng cách kiểm tra một số lượng nhỏ các KMS client, bộ phận IT thấy rằng có thể có quá nhiều KMS host cùng vận hành. Điều này là do ngưỡng kích hoạt của KMS. KMS được thiết kế cho các môi trường mạng vừa và lớn. Vì lý do này, KMS yêu cầu một số lượng tối thiểu các máy tính vật lý trong một mạng, mà ta gọi là ngưỡng kích hoạt. Một tổ chức phải có 5 hay nhiều hơn các máy vật lý để kích hoạt Windows Server 2008 và 25 hay nhiều hơn các máy vật lý chạy Windows Vista để kích hoạt thông qua KMS. Một KMS host sẽ đếm số lượng các máy vật lý gửi yêu cầu kích hoạt trên mạng, và KMS client chỉ được kích hoạt sau khi đạt ngưỡng qui định.

Mỗi KMS host sẽ giữ một số lượng các yêu cầu kích hoạt riêng. Nếu không đủ số lượng máy tính tồn tại trong mạng, thì từng KMS host sẽ dừng kích hoạt các client bởi vì chưa đạt giá trị ngưỡng. Bộ phận IT phát hiện ra rằng, trong các mạng có ít hơn 100 KMS client thì nên dùng một KMS host để tránh tình trạng trên.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: