Business Data Catalog – Phần 1

Nội dung

BCD

1. Giới thiệu về Business Data Catalog (BDC)

2. Lợi thế của BDC

3. Cách thức hoạt động của BDC

4. Sử dụng web parts cho BDC

1. BDC là gì?

Định nghĩa của Microsoft: BDC là một tính năng mới trong phiên bản MOSS 2007, nó cung cấp cho bạn cách dễ dàng để tích hợp dữ liệu từ các ứng dụng khác (LOB) và trong MOSS 2007 mà không cần phải viết bất kỳ dòng mã nào. BDC cung cấp khả năng truy cập đồng nhất vào các nguồn dữ liệu bằng mô hình khai báo siêu dữ liệu (metadata) nhờ vậy tạo sự đơn giản và nhất quán cho đối tượng máy trạm.

2. Lợi thế của BDC

BDC, một tính năng mới được giới thiệu trong MOSS 2007, cung cấp cách thức dễ dàng tích hợp dữ liệu từ các ứng dụng như SAP, Siebel vào trong MOSS 2007 mà không cần viết bất kỳ dòng mã nào.

Khẩu hiệu “không cần viết bất kỳ dòng mã nào” là thật; nó không cần thiết phải dùng Visual Studio để làm cho BDC hoạt động. Tuy nhiên, điều ngày đôi lúc không phải một người không là lập trình viên lúc nào cũng có thể triển khai được. Từ kinh nghiệm của tôi, để một người có thể triển khai được BDC cần phải có các kỹ năng sau:

· Có kiến thức về khái niệm và kiến trúc của Business Data Catalog.

· Có kiến thức về XML và mô hình cấu trúc siêu dữ liệu của BDC (metadata).

· Có kiến thức về cấu trúc các cơ sở dữ liệu và các kiểu dữ liệu.

Standard UI and Search Interface

Để trình bày dữ liệu từ các ứng dụng, trong SharePoint cho phép sử dụng Web part để hiển thị dữ liệu.

Dữ liệu BDC cũng có thể được thu thập (crwal) và trả về trong kết quả tìm kiếm cho người dùng MOSS.

Business Data Columns

Mỗi khi hệ thống ứng dụng của bạn được tích hợp với MOSS 2007, nó có thực hiện việc thêm các cột vào thư việc tài liệu và các list của kiểu Business Data. Điều này cho phép tài liệu và các thành phần list chứa liên kết đến dữ liệu của hệ thống ứng dụng mà bạn đã tích hợp.

Một thí dụ hay về BDC, bạn có một cơ sở dữ liệu về CRM và thư viện tài liệu tiếp thị. Mỗi tài liệu trong thư viện có thể được gán cho một khách hàng trong ứng ụng CRM. Mỗi lần một khách hàng được gán vào tài liệu, nó có thể lấy thông tin chi tiết về khách hàng đó như số điện thoại, địa chỉ, hợp đồng gần đây nhất,…

Profile Information

Nhiều hệ thống quản lý nhân sự (HR) đã phát triển để quản lý nhân viên, hay sử dụng các ứng dụng như SAP hay Siebel. Bằng cách nhập khẩu (import) thông tin nhân sự vào BDC nó có thể thêm dữ liệu vào user profiles đã nhập khẩu như một phần của người dùng MOSS trong Active Directory.

Điều quan trọng cần phải xem sét là việc import user profiles từ BDC. BDC không thể đóng vai trò như một nguồn chính cho thông tin user profile. BDC chỉ có thể hoạt động như một nguồn dữ liệu bổ sung, nói cách khác, bạn phải có một kết nối import được thiết lập để nói chuyện với Active Directory trước khi bạn có thể chọn nguồn bổ sung ấy từ BDC. BDC không thể là kết nối import chính được.

BDC làm gì? Về cơ bản nó đóng vai như một tầng trung gian của các hệ thống ứng dụng giúp có thể được truy cập vào chúng thông qua các giao tiếp dữ liệu chuẩn (ADO.Net) hay các web service. Chúng ta có thể đăng ký các hệ thống ứng dụng này một lần vào Catalog, sau đó bất kỳ web part nào cũng có thể chọn từ các nguồn đăng ký này để hiển thị dữ liệu. Ngoài ra, bất kỳ ứng dụng .NET nào cũng có thể kết nối đến BDC để truy cập gián tiếp vào các hệ thống ứng. Bằng cách này, BDC đóng vai trò trung gian cho dữ liệu của ứng dụng.

Custom Development

Có một mô hình đối tượng đầy đủ tính năng sẵn sàng cho các lập trình viên quản trị các ứng dụng BDC, và cũng có thể sử dụng dữ liệu BDC mỗi khi hệ thống ứng dụng (LOB) đã import vào MOSS.

3. Cách thức vận hành của BDC?

Metadata Schema

BDC cung cấp một tập tin định nghĩa lược đồ (XSD) để chỉ định rõ lược đồ được phép trong tập tin XML, dùng để định nghĩa siêu dữ liệu trong một ứng dụng. Tập tin XML phải được kết hợp chặt với lược đồ.

Bạn có thể tìm thấy tập tin BdcMetadata.XSD trong thư mục cài đặt MOSS 2007, thông thường là <Root>Program FilesMicrosoft Office Server12.0Bin.

Khi bạn import một tập tin định nghĩa ứng dụng dữ liệu thông qua trang quản trị SharePoint, các thuộc tính, phương thức, tham số và các phần tử khác mà bạn định nghĩa được đưa vào các bảng BDC liên quan trong cơ sở dữ liệu của Share Service trong SQL. Bạn có thể tra cứu chúng bằng cách tìm trong cơ sở dữ liệu của Share Services tương ứng. Cơ sở dữ liệu này thông thường có tên ShareService#_DB với # là số của Share Service.

Nếu bạn xem hết các bảng trong cơ sở dữ liệu bạn sẽ thấy có một số bảng bắt đầu với AR_. Các bảng này liên quan đến BDC. Các tiền tố này là cách BDC được định nghĩa trong Application Registry trong quá trình lập trình. Các bảng này được xem như cơ sở dữ liệu Metadata.

Rất nhiều tên của bảng mang ý nghĩa liên quan và bạn có thể nhận ra chúng khi chúng ta tạo các tập tin định nghĩa các ứng dụng dữ liệu. Nếu bạn đã import một tập tin định nghĩa ứng ụng vào BDC, hãy khám phá các dòng thông tin trong bảng AR_Property. Trong đó, bạn sẽ thấy tất cả các thuộc tính được định nghĩa cho các phần tử khác nhau của tập tin định nghĩa ứng dụng dữ liệu của bạn, và điều quan trọng nhất là bạn có thể xem các câu truy vấn dữ liệu. Lý do tôi giải thích điều này không phải để bạn có thể vào cơ sở dữ liệu và bắt tay vào việc hiệu chỉnh lại các thuộc tính này trực tiếp, mà là để thấy rằng dữ liệu từ hệ thống ứng dụng vẫn chứa trong ứng dụng của nó chứ không được import trực tiếp vào MOSS. Chỉ có một thứ cơ sở dữ liệu metadata lưu trữ các định nghĩa cho các tập tin định nghĩa ứng dụng của bạn, nghĩa là thông tin hệ thống ứng dụng để truy cập, cách thức, và kết quả trả về là gì. Bằng cách hoạt động kiểu này, bất cứ khi nào bạn muốn truy cập dự liệu thông qua một BDC web part nó sẽ trả về dữ liệu mới nhất từ ứng dụng.

4. Business Data Web Parts

MOSS 2007 cung cấp 4 web part mới được sử dụng đế liên kết với dữ liệu thông quan BDC để đưa ra một cách hiển thị dữ liệu của bạn trên Portal. Bốn web part này là:

Business Data List Web Part:

Hiển thị một danh sách các dòng dữ liệu từ ứng dụng đã đăng ký trong BDC. Ví dụ, bạn có thể sử dụng Business Data List Web part để hiển thị dữ liệu về tất cả các khách hàng, hay các đơn đặt hàng từ cơ sở dữ liệu AdventureWorksDW.

Business Data Items Web Part:

Hiển thị thông tin chi tiết một dòng dữ liệu từ một ứng dụng. Ví dụ, bạn có thể sử dụng một Business Data List web part để hiển thị thông tin chi tiết một khách hàng đặt biệt hay một đơn đặt hàng cụ thể nào đó từ cơ sở dữ liệu AdventureWorksDW.

Business Data Related List Web Part:

Hiển thị một danh sách các dòng dữ liệu liên quan với nhau từ một ứng dụng. Ví dụ, bạn có thể sử dụng một Business Data Related List web part để hiển thị tất cả các đơn hàng của một khách hàng cụ thể nào đó từ cơ sở dữ liệu AdventureWorksDW.

Business Data Actions Web Part:

Hiển thị một danh sách các hành động tương ứng với một thực thể được định nghĩa trong BDC. Ví dụ, bạn có thể sử dụng Business Data Actions Web Part để hiển thị tất cả các hành động mà người dùng Portal có thể thực hiện trên thực thế ‘Khách hàng’. Một số hành động ví dụ như gửi email đến khách hàng, hay hiệu chỉnh địa chỉ của khách hàng.

Business Data Catalog – Phần 2

(Tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách thức triển khai Business Data Catalog)

One Response to Business Data Catalog – Phần 1

  1. Pingback: Wave14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: